Kupno mieszkania to dosyć złożona i stresująca transakcja. Do tego potrafi być czasochłonna. Z tego względu można przeoczyć fakt, iż po zakupie nadal spoczywają na nas pewne formalne zobowiązania. Zakup mieszkania należy zgłosić w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Na zgłoszenie faktu nabycia mieszkania do organu podatkowego jest 14 dni od podpisania dokumentów u notariusza. Brak takiego zgłoszenia może skutkować karą finansową lub nawet pozbawieniem wolności. Niedopełnienie tego obowiązku jest naruszeniem przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego.

W praktyce zgłoszenia tego zazwyczaj dokonuje notariusz, który również pobierze wyliczoną kwotę podatku. Podatek wynosi 2% od kwoty transakcji. Jest to podatek od czynności cywilno prawnych, nazywany podatkiem PCC.

Reklama: Swoje ogłoszenia zawsze wystawiam tutaj mieszkania w Warszawie. Pełno telefonów oraz wiadomości od klientów którzy pragną zobaczyć moje mieszkanie.

Omówiona powyżej danina dotyczy jednak tylko mieszkań używanych. Jeżeli kupiłeś mieszkanie na rynku pierwotnym, od dewelopera będącego płatnikiem podatku VAT, nie płacisz PCC, ponieważ deweloper zapłacił VAT.

Dokumentacja przesyłana do Urzędu Skarbowego jest analizowana i może zostać podważona z dwóch powodów: albo ze względu na niewiadome pochodzenie środków, z których opłacono transakcję, albo z powodu zaniżonej ceny mieszkania. W tej drugiej sytuacji fiskus dokona samodzielnej wyceny i na tej podstawie opodatkuje kupno mieszkania.

Jeśli kupiona przez ciebie nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, musisz ją założyć. Tutaj znowu możesz skorzystać z pośrednictwa notariusza lub wykonać to samodzielnie. Wpisu dokonuje się w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Nabycie mieszkania należy też zgłosić w odnośnym urzędzie miasta lub gminy. Dzięki temu urząd będzie wiedział, że zmienił się właściciel nieruchomości oraz płatnik podatku od nieruchomości. Podatek ten wynosi zazwyczaj kilkaset złotych. Jest obliczany w trybie rocznym, jednak można go opłacić w czterech, kwartalnych ratach. Informacja o wysokości podatku roznoszona jest przez pracowników urzędu.

Dodaj komentarz