Leasing to bardzo popularna forma finansowania zakupów firmowych, w większości przypadków bardzo korzystna z punktu widzenia przedsiębiorcy. Zazwyczaj w ten sposób podmioty gospodarcze pozyskują pojazdy oraz maszyny, jednak leasing może również służyć do nabycia nieruchomości. Co więcej – polskie prawo dopuszcza także stosowanie leasingu konsumenckiego, czyli osoba fizyczna może użytkować mieszkanie dzięki leasingowi.

Leasing to, w najprostszym ujęciu, jest umową umożliwiającą leasingobiorcy odpłatne korzystanie z rzeczy udostępnianej mu przez leasingodawcę. W przypadku leasingu operacyjnego, właścicielem pozostaje leasingodawca, a w przypadku leasingu finansowego przedmiot staje się własnością leasingobiorcy wraz z podpisaniem umowy.

Leasing nieruchomości dla firmy

W praktyce leasing może przypominać najem długoterminowy oraz kredyt, jednak to tylko pozory, ponieważ pod względem formalnym te rozwiązania mocno się różnią. Leasing nie jest kredytem, nie wpływa więc na zdolność kredytową i nie jest rejestrowany w BIK-u. Oznacza to też, że nie uniemożliwia zaciągnięcia kredytu na jakiś inny cel. W porównaniu z najmem ma tę zaletę, że wiąże się z przeniesieniem praw własności. Tak więc, zostając w kontekście nieruchomości, najmowana nieruchomość po zakończeniu najmu wraca do wynajmującego, a wszelkie inwestycje poczynione przez najmującego przepadają; nieruchomość leasingowana po okresie leasingu staje się własnością leasingobiorcy.

Dla przedsiębiorcy leasing ma ogromną zaletę – zmniejsza przychód, a więc obniża zobowiązania podatkowe. Zależnie od formy leasingu:

  • przedsiębiorca odpisuje amortyzację oraz odsetkową część raty leasingowej, przy leasingu operacyjnym
  • przedsiębiorca odpisuje całą ratę leasingową, przy leasingu finansowym.

Oprócz tego leasing jest także korzystny z uwagi na to, że łatwiej go uzyskać niż kredyt – procedura jest szybsza, prostsza i mniej restrykcyjna. Wymaga też mniejszego zaangażowania środków własnych. Opłata inicjacyjna jest niższa niż wymagany wkład własny, a w niektórych przypadkach można z niej zrezygnować w ogóle.

W przypadku leasingu finansowym, leasingobiorca pozbywa się zobowiązania wraz ze spłatą ostatniej raty. W przypadku leasingu operacyjnego – ostatnia rata może być kwotą wykupu nieruchomości, dzięki czemu staje się ona własnością leasingobiorcy.

Ciekawym rozwiązaniem jest też leasing zwrotny nieruchomości. Polega on na tym, że prawo własności jest przenoszone na firmę leasingową. Użytkuje ona nieruchomość w zamian za comiesięczne raty. Przypomina to więc mechanizm odwróconej hipoteki, jednak jest narzędziem finansowym dla firm. Pozwala odblokować środki zamrożone w zbędnej nieruchomości.

Leasing nieruchomości dla osoby fizycznej

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z 2011 roku reguluje kwestie leasingu konsumenckiego nieruchomości. Teoretycznie jest to więc jedna z opcji na nabycie mieszkania, jednak w praktyce usługa taka jest ciężko dostępna. Szukając oferty leasingu konsumenckiego na mieszkanie, należy pamiętać o tym, iż leasingodawca powinien być jak najbardziej wiarygodny – ryzyko bankructwa to ryzyko utraty przedmiotu leasingu.

 

Dodaj komentarz