Podatek od wynajmu krótkoterminowego jest daniną na rzecz skarbu państwa, którą należy uiszczać niezależnie od skali takiej działalności. O ile przy najmie długoterminowym przepisy są bardziej liberalne, o tyle najem krótkoterminowy jest automatycznie traktowany jako prowadzenie działalności gospodarczej. Należy więc nie tylko odprowadzić podatek dochodowy, ale też podatek VAT.

Czy można rozliczać wynajem krótkoterminowy jako osoba fizyczna?

W tej kwestii bardzo dużo zależy od interpretacji lokalnego Urzędu Skarbowego, a praktyka pokazuje, iż interpretacje te są jednak rygorystyczne. Urzędnicy bardzo szeroko (i uznaniowo) definiują pojęcie znamion działalności gospodarczej. Głównie wymieniane są tu trzy kryteria: skala, wykonywanie w sposób zorganizowany i ciągły. W przypadku najmu długoterminowego dotyczącego jednego, dwóch lokali, bez problemu można rozliczać to ryczałtem, nie zakładając działalności gospodarczej. Jednak w przypadku najmu krótkoterminowego, fiskus zazwyczaj będzie go traktował jako działalność gospodarczą. A co za tym idzie – będzie też oczekiwał rozliczania jej w ten sposób.

Reklama: Swoje ogłoszenia zawsze wystawiam tutaj mieszkania w Łodzi , a także tutaj inwestycje mieszkaniowe w Łodzi. Pełno telefonów oraz wiadomości od klientów którzy pragną zobaczyć moje mieszkanie.

Jak rozliczyć podatek za wynajem krótkoterminowy?

Jak już wyjaśniliśmy – najbezpieczniej będzie rozliczać go jako działalność gospodarczą. Jeżeli będzie prowadzony na małą skalę i cała obsługa (np. sprzątanie) będzie wykonywana we własnym zakresie, można wystąpić do Izby Skarbowej z zapytaniem, jak to potraktuje.

Przy rozliczaniu wynajmu krótkoterminowego do wyboru są trzy formy opodatkowania:

  • ryczałt – stawka 17% liczona od przychodu, co oznacza, że nie można odliczać poniesionych kosztów;
  • zasady ogólne – stawki 18 i 32%, zależnie od tego, czy przekroczymy drugi próg podatkowy;
  • podatek liniowy – stawka 19%, daje możliwość pomniejszania dochodu o koszty, jednak nie pozwala na wspólne rozliczanie się z małżonką lub małżonkiem.

Istnieje jeszcze czwarta możliwość, czyli karta podatkowa, jednak obwarowana jest ona szeregiem ograniczeń. Z tego powodu należy dokładnie zapoznać się z ograniczeniami jej stosowania oraz dowiedzieć się, jaka jest wysokość karty podatkowej w lokalnym Urzędzie Skarbowym (nie jest ona ustalana na szczeblu centralnym).

Oprócz podatku dochodowego, podmiot świadczący usługi wynajmu krótkoterminowego zobowiązany jest też do zapłaty podatku VAT. Najem na cele mieszkalne jest zwolniony z VAT-u, jednak najme krótkoterminowy nie podpada pod to kryterium, ponieważ jest traktowany jako usługa kierowana do turystów.

Podatek VAT w przypadku wynajmu krótkoterminowego wynosi 8% i jest się z niego zwolnionym przy rocznym obrocie nie przekraczającym 200 tys. zł. Istotne jest to, że inne stawki VAT-u są stosowane dla ewentualnych usług komplementarnych, takich jak chociażby przygotowywanie posiłków.

Kolejne obciążenie to podatek od nieruchomości. Jest on pobierany przez samorządy gminne, które coraz częściej lokale przeznaczone na wynajem krótkoterminowy obejmują komercyjym stawkami daniny, traktując to jako działalność hotelową.

Wynajem krótkoterminowy przez rolnika

Rolnicy są w komfortowej sytuacji, ponieważ w przypadku, gdy prowadzą taką działalność na terenach wiejskich, w ogóle nie muszą rozliczać podatku dochodowego, pod warunkiem, że:

  • wynajmują nie więcej niż 5 pokoi,
  • pokoje te znajdują się w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym,
  • pokoje wynajmowane są wyłącznie w celach wypoczynkowych.

Dodaj komentarz